Vacatures

Stedenband Groningen-San Carlos is per direct op zoek naar een PENNINGMEESTER (m/v).

De Stedenband ontvangt een exploitatiesubsidie van de Gemeente Groningen. Hiervan worden de organisatiekosten van de stichting betaald, waaronder het salaris van de betaalde kracht (Hoofd Bureau, 24 uur per week). Alle activiteiten en projecten worden door derden gefinancierd (donaties, verkoop, wervingsacties, subsidieaanvragen etc.).

Het penningmeesterschap is een vrijwillige functie. De penningmeester is lid van het bestuur van de Stedenband. Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 personen. Elk bestuurslid heeft een inhoudelijke portefeuille.


Wat verwachten we van de penningmeester?

In algemene zin beheert de penningmeester de financiën van de stichting, is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties (gezamenlijk met het Hoofd Bureau), adviseert het bestuur over het financieel beheer en belastingzaken en stelt de begroting, de kwartaalcijfers, het financieel halfjaarverslag en het financieel jaarverslag op.

Daarnaast verwachten we:

 • Kennis van en affiniteit met het maken van begrotingen, kwartaalcijfers en (half)jaarcijfers. Boekhoudkundig inzicht strekt tot aanbeveling.
 • Controle van de boekhouding die het Hoofd Bureau bijhoudt incl. controle van projectverantwoordingen die het Hoofd Bureau en de portefeuillehouders opstellen.
 • Het toetsen van begrotingen van projecten en activiteiten aan de Stedenbandbegroting.
 • Het bewaken van de uitgaven van de Stedenband, algemeen en op projectniveau.
 • Het maandelijks betalen van het salaris van het Hoofd Bureau en de daarbij horende sociale lasten (belasting, pensioen etc.) en de vrijwilligersvergoeding van onze liaison in San Carlos.
 • Invoer van alle financiële transacties van de Stedenband in de boekhouding.
 • De Stedenband dient vóór 1 oktober haar begroting te presenteren aan de subsidiegever (Gemeente Groningen) incl. de realisatie van het eerste half jaar, en vóór 1 april de begroting voor het komende jaar. De penningmeester stelt deze stukken op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van de Stedenband. De begrotingsinformatie wordt door de portefeuillehouders en het Hoofd Bureau aangeleverd. Dit is nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Het, in samenwerking met het Hoofd Bureau, bespreken van de conceptjaarcijfers met de kascommissie van de Stedenband. Hiervoor zijn meestal één tot twee bijeenkomsten nodig (overdag).
  Het onderhouden van de contacten met het administratiekantoor.


Tijdsinvestering

 • Het bijwonen van de bestuursvergaderingen die ca. 1 x per 5 weken plaatsvinden (op dinsdagavond). Deze duren ca. 2,5 uur.
 • Het bijhouden van de boekhouding op basis van afschriften en financiële bewijzen die het Hoofd Bureau opstuurt.
 • Ca. 4 x per jaar overleg voeren met het Hoofd Bureau. Een overleg duurt gemiddeld 1,5 uur.
 • Het voorbereiden en bijwonen van het overleg met de kascommissie over de jaarcijfers. Dit overleg vindt voor half maart plaats en duurt gemiddeld 2 uur. Het overleg vindt plaats onder werktijd. De kascommissie bestaat uit twee ambtenaren op het gebied van financiën.
 • Daarnaast wordt het zeer gewaardeerd dat de penningmeester aanwezig is bij projectinhoudelijke vergaderingen, activiteiten en werkbezoeken van de Stedenband in Groningen.


Meer informatie?

Neem dan contact op met Anjo Grakist via ajgrakist(at)mail.com of 06-461177655.
Sollicitatiebrieven of -mails kunnen naar sancarlos(at)groningen.nl.