Huiselijk Geweld

‘Wat achter de voordeur gebeurt, is privé!’
Een terecht uitgangspunt in de samenleving, ook in San Carlos. Echter achter een aantal voordeuren gebeuren zaken die niet gezond zijn: lichamelijk geweld, seksueel misbruik, vernedering. In San Carlos is de grote wens om aan dit zeer ongewenste gedrag meer gestructureerde aandacht te geven, zodat slachtoffers en daders hulp kunnen krijgen en het huiselijk geweld op tijd herkend en gestopt kan worden.

Binnen de stedenband wordt met een werkgroep waarin Politie Noord-Nederland, ‘t Kopland en de GGD zitten, nagedacht hoe we dit precaire thema kunnen aanpakken in San Carlos, daarbij rekening houdend met de uiteenlopende wensen van verschillende instellingen uit San Carlos en passend in de Sancarleense realiteit.

Het fundament van het plan bestaat uit drie pijlers:

  1. het trainen van professionals om het probleem te herkennen;
  2. het verbeteren van de keten van hulp en
  3. het voorlichten van de bevolking.

Het vinden van de juiste strategie is essentieel voor het welslagen van het project. Daarom wordt het oorspronkelijke plan dat we met San Carlos in 2013/2014 hebben ontwikkeld weer tegen het licht gehouden: passen de plannen nog in de huidige realiteit van San Carlos en binnen de gewijzigde overheidskaders en zijn de uitgangspunten nog steeds actueel?

Uitgangspunt van de Groninger werkgroep is te starten met voorlichting geven aan de bevolking door middel van flyers, radiospotjes, theater, ‘charlas’(‘voorlichtingspraatjes’) etc.  Daarmee ontwikkelen en bieden we een mooi concreet product. Bovendien kan, doordat de instellingen met elkaar moeten nadenken over de inhoud en vorm van de boodschap, op een meer natuurlijke manier een betere afstemming en samenwerking tot stand komen, zodat later de beide andere pijlers (het trainen van professionals en het optimaliseren van de ketenaanpak) ook vruchtbare grond vinden om verder tot bloei te komen. Deze strategie van voortschrijdend inzicht biedt zowel de Sancarlenen als ook de Nederlandse partners meer garantie op borging en duurzaamheid en dat is binnen dit thema van groot belang!