Onderwijs

De Stedenband heeft gedurende haar gehele geschiedenis op verschillende manieren aandacht gehad voor onderwijs, lopend van initiatieven op basisscholen tot gastlessen en (maatschappelijke) stages. We ondersteunden kleine projecten, zoals de aanleg van kranen en een watertank, of de bouw van een extra lokaal op één van de scholen in San Carlos. Studenten van verschillende sportopleidingen ontwikkelden sportlessen en spelleboeken voor de basisscholen in onze zusterstad.
In Groningen werden er gastlessen gegeven, muurschilderbrigades georganiseerd, verzorgden we een kunstproject (poëzie en drukwerk) en een les voor een ‘atelier andere culturen’.

Lespakket
Voor de Groninger basisscholen hebben we enkele jaren geleden een prachtig lespakket ontwikkeld, onder leiding van een docente uit het basisonderwijs. Het pakket kan zowel door  gastdocenten van de Stedenband als door de eigen leerkracht worden gebruikt. Een combinatie van de twee is ook mogelijk.
Het pakket voldoet aan de eisen gesteld in Den Haag.
Heeft u interesse in dit lespakket? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Burgerschapscarrousel
Sinds 2017 biedt de Stedenband ook een workshop aan in de burgerschapscarrousel van het Alfa College in Groningen, onder de titel ‘Lost in Translation’. Onderwerp van de workshop is ‘interculturele communicatie’.