Sport

Sport voor een betere leefstijl

Met de stage van Willem Oosting in 2007 in San Carlos ging bij de Stedenband het Sportproject van start. Willem inventariseerde de situatie op het gebied van sport in de gemeente, op scholen en buurten en formuleerde in samenwerking met San Carlos en de Stedenband een sportproject. Het project was een strategisch plan voor de ontwikkeling van sport voor kinderen en jongeren in San Carlos. Achterliggende gedachte daarbij was het bieden van een gezonde en sportieve leefstijl (bijvoorbeeld door het terugdringen van drugsgebruik), het creëren van eigenwaarde en leren competitief te zijn.

Door de jaren heen heeft het sportproject zich verder ontwikkeld en tegenwoordig werkt de Stedenband samen met lokale coördinatoren in San Carlos om de continuïteit van de projecten te bevorderen. Daarbij staan vier pijlers centraal die we in de nabije toekomst hopen onder te brengen in een brede sportstichting in San Carlos om zo de oorspronkelijke doelstellingen van het sportproject na te kunnen blijven streven: zowel de kinderen als jongeren rondom San Carlos een veilige, gezonde en sportieve leefstijl bieden.

Zwemlessen

San Carlos ligt zowel aan het Meer van Nicaragua als aan de monding van de rivier San Juan waardoor de bevolking omringd wordt door water. De Sancarlenen leven niet alleen áán het water maar ook met en op het water. Ze wassen zich zelf en de kleding in de rivier en dagelijks gaan er vele bootjes het meer op voor de visvangst. Zwemmen is dus duidelijk meer dan alleen sport en ontspanning, het is echt een levensbehoefte.

Het belang van zwemlessen werd al enkele jaren geleden ingezien door een aantal sportstagiairs, die de Stedenband in samenwerking met Stichting ISOP uitzond naar San Carlos. Zij ontwikkelden een serie zwemlessen inclusief diploma. Het was een groot succes!
Doordat de studenten logischerwijs ook weer terug gingen naar Nederland was het niet mogelijk om een duurzaam programma op te zetten. Maar de wens om zwemles te krijgen, bleef springlevend onder bij de kinderen van San Carlos.
Vandaar dat we in 2015 een pilot hebben uitgevoerd met onze lokale coördinator Luis Orozco: een groep leerlingen kreeg een structurele cursus zwemmen aangeboden. Dit was zo’n succes, dat we in 2016 de eerste structurele cursus konden realiseren. In totaal kregen 60 basisschoolleerlingen zwemlessen.
Het geld hiervoor werd bijeengebracht door het Groningse publiek en ook zusterstad Nürnberg (Duitsland) droeg hier aan bij.
In 2017 zullen er wederom cursussen volgen waarvoor niet alleen kinderen, maar ook volwassenen al interesse hebben getoond.

Voetballen

Honkbal is in Nicaragua de nationale sport, maar doordat San Carlos zo vlak bij Costa Rica ligt en er veel invloeden van daar via de tv San Carlos binnensijpelen, is in onze zusterstad voetbal ongekend populair. In 2014 is onze voetbalschool in San Carlos van start gegaan: ‘Manuel Peña in memoriam’. De basis is gelegd door sportstudenten die door de Stedenband en ISOP samen destijds zijn uitgezonden.

Een groep enthousiaste vrijwillige trainers onder leiding van onze lokale coördinator Jalmer Correa maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren in San Carlos wekelijks kunnen trainen op het synthetische veld. Met de school doen we mee aan verschillende competities.

Behalve voetbal voor de jeugd, steunen we, sinds 2004, ook voetbal voor volwassen middels het team FC Groningen San Carlos. Het team doet mee aan verschillende toernooien die door het jaar heen worden georganiseerd. De teams van zustersteden Erlangen en Nürnberg zijn daarbij geduchte tegenstanders.

4 Mijl

Bij Groningen en sport denk je al snel aan de 4 Mijl. Als Stedenband mogen we uiteraard niet ontbreken bij dit fantastische evenement. Sterker nog, het meelopen met 10 enthousiaste sportievelingen is jaarlijks weer een hoogtepunt! Het jaarlijks wisselende Stedenbandteam laat zich sponsoren voor hun deelname.  Gemiddeld levert dit ca. €800 op, maar de bedragen stijgen elk jaar opnieuw! De gelden worden gebruikt om het volgende jaar de 4 Mijl van San Carlos mogelijk te maken, die altijd rond 1 juni wordt georganiseerd. Bewegen wordt onder de jeugd van San Carlos op deze manier goed gestimuleerd. Omdat we jaarlijks meer geld ophalen dan ter plaatse nodig is voor dit evenement wordt het overgebleven bedrag gebruikt voor de andere onderdelen van het sportproject.

Overige sporten

Naast de bovengenoemde sporten worden er regelmatig andere activiteiten in San Carlos georganiseerd, zoals volleybal- of basketbaltoernooien in de sporthal. Waar mogelijk steunen we deze initiatieven. Verder denken we actief mee aan het verder ontwikkelen van sport en sportfaciliteiten in San Carlos, waaronder bijvoorbeeld een beter voetbalveld.

Om versnippering van de activiteiten te voorkomen, de continuïteit te garanderen en de initiatieven te versterken, onderzoeken we het komende jaar de mogelijkheden om een brede sportstichting in San Carlos te realiseren, waar op termijn ook andere Europese zustersteden bij kunnen aanhaken. In de stichting moeten alle sportinitiatieven van de stedenband(en) worden ondergebracht en moet er een San Carlos-breed sportprogramma worden ontwikkeld.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Dat vinden we geweldig!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0000 0580 95 t.n.v. Stedenband Groningen-San Carlos o.v.v. ‘sportproject’.