Water

De afgelopen jaren zijn partners in Groningen actief geweest op het gebied van waterbeheer. Met een Europese subsidie wist een van de Groningse waterschappen een succesvol project vorm te geven. Op het gebied van drinkwater(zuivering) speelde Waterbedrijf Groningen een rol.

De Stedenband draagt op dit moment bij aan een drinkwaterproject in de plattelandsgemeenschap Caracito. Er is daar al een natuurlijke bron aanwezig, maar deze moet beschermd en schoongehouden worden om de gemeenschap van veilig drinkwater te voorzien.
Samen met andere Europese zustersteden van San Carlos, partners in binnen- en buitenland én de lokale bevolking van Caracito wordt er een drinkwatersysteem aangelegd.