ANBI

De Stedenband is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift aan de Stedenband kan aftrekken van de belasting.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI’s om bepaalde informatie op de website te hebben staan. Hieronder treft u alle benodigde informatie.

Algemene informatie
Officiële naam van de ANBI: Stichting Stedenband Groningen-San Carlos
Fiscaal nummer (RSIN): 0079.97.383
Contactgegevens kunt u vinden via deze link.
De samenstelling van het bestuur kunt u hier vinden.
Het beloningsbeleid wordt beschreven in het dit document.

Beleidsplan
De Stedenband stelde in 2012 haar nieuwe visie vast. Deze betreft de periode 2013-2016. Klik hier voor de PDF-versie van de Visie. In dat document kunt u ook onze doelstellingen vinden.

Jaarverslag en jaarcijfers
Elk jaar legt de Stedenband verantwoording af via het Jaarverslag en de Jaarcijfers aan de subsidiegever (Gemeente Groningen).

Resultatenrekening 2016.
Balans 2016.
Toelichting op de Jaarcijfers 2016.
Jaarverslag 2016.