ANBI

De Stedenband is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift aan de Stedenband kan aftrekken van de belasting.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI’s om bepaalde informatie op de website te hebben staan. Hieronder treft u alle benodigde informatie.

Algemene informatie
Officiële naam van de ANBI: Stichting Stedenband Groningen-San Carlos
Fiscaal nummer (RSIN): 0079.97.383
Contactgegevens kunt u vinden via deze link.
De samenstelling van het bestuur kunt u hier vinden.
Het beloningsbeleid wordt beschreven in dit document.

Beleidsplan
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Gemeentelijk internationaliseringsbeleid heeft de Stedenband haar visie/kernboodschap opgesteld.
Klik hier voor de doelstellingen en missie.

Jaarverslag en jaarcijfers
Elk jaar legt de Stedenband verantwoording af via het Jaarverslag en de Jaarcijfers aan de subsidiegever (Gemeente Groningen).

Resultatenrekening 2017.
Balans 2017.
Toelichting op de Jaarcijfers 2017.
Jaarverslag 2017.

Privacyverklaring (wet AVG)
Privacyverklaring Stedenband Groningen-San Carlos