ANBI

De Stedenband is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift aan de Stedenband mag aftrekken (van het belastbaar inkomen) in uw aangifte inkomstenbelasting.

Giften/donaties
Een gift kan zijn:
een gewone gift (deze heeft bij de aftrek een drempel en een maximum) of
een periodieke gift (deze heeft geen drempel of maximum).

Zie ook : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Mocht u kiezen voor een periodieke gift, dan kunt u het formulier op bovengenoemde pagina gebruiken en door ons en uzelf (laten) invullen.

Andere mogelijkheden voor doneren kunt u vinden op onze donateurspagina.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI’s om bepaalde informatie op de website te hebben staan. Hieronder treft u alle benodigde informatie.

Algemene informatie
Officiële naam van de ANBI: Stichting Stedenband Groningen-San Carlos
Fiscaal nummer (RSIN): 0079.97.383
Contactgegevens kunt u vinden via deze link.
De samenstelling van het bestuur kunt u hier vinden.
Het beloningsbeleid wordt beschreven in dit document.

Visie Stedenband
In het document De huidige en toekomstige rol van Stedenband Groningen-San Carlos leest u over de visie en meerwaarde van Stedenband Groningen-San Carlos.
Klik hier voor de doelstellingen en missie.

Jaarverslag en jaarcijfers
Elk jaar legt de Stedenband verantwoording af via het Jaarverslag en de Jaarcijfers aan de subsidiegever (Gemeente Groningen).

Resultatenrekening 2019
Balans 2019
Toelichting Jaarcijfers 2019
Verslag kascommissie 2019
Jaarverslag 2019

Privacyverklaring (wet AVG)
Privacyverklaring Stedenband Groningen-San Carlos