ANBI-informatie weer up to date

>> 24 april 2018

Stedenband Groningen-San Carlos is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI. Dat wil zeggen dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.
Om aan de ANBI-status te voldoen, dienen we transparant te zijn over onze bedrijfsvoering en resultaten. Op deze site is er een aparte pagina waar alle informatie die voor onze status van belang is, te vinden is.

Omdat 1 april het nieuwste jaarverslag en de jaarcijfers zijn gepubliceerd, zijn deze nu ook te vinden op de ANBI-pagina. Daar treft u ook informatie over ons beloningsbeleid, onze missie en doelstellingen en de bestuurssamenstelling.