BCIE keurt U$ 84 miljoen goed voor klimaatproject

>> 16 december 2020

De Centraal Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE) heeft de financiering goedgekeurd voor de uitvoering van het project Bio-CLIMA: Geïntegreerde Klimaatactie voor het Reduceren van Ontbossing y het Versterken van de Weerbaarheid van de Reservaten van de Biosferen Bosawás en Río San Juan, en kent een bedrag van U$ 84 miljoen toe, zo meldt de bank in een persbericht.
Deze lening, plus een donatie van het Groene Klimaatfonds (FVC), zullen bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering door de vermindering van emissies veroorzaakt door ontbossing, bosdegradatie en vee, en door de verbetering van koolstofvoorraden.

Deze financiële injectie zal direct impact hebben op de meest kwetsbare bevolking in de Caribische zone, laat de bank weten. Andere redenen om de lening toe te kennen zijn: het bieden van steun bij de aanpassing aan en de reductie van de gevolgen van de klimaatverandering die invloed hebben op het dagelijks leven in de genoemde zones en het generen van meer inkomsten en banen, wat leidt tot de vermindering van armoede in de gebieden waar het project wordt gerealiseerd.

BCIE schrijft op haar site: Bio-CLIMA zorgt ervoor dat Nicaragua in staat is het koolstofabsorptievermogen met 14% te verhogen in vergelijking met het referentiescenario voor 2030. Dit gebeurt onder meer door het bevorderen van agro-ecologische productie van blijvende gewassen (die beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering) in de schaduw van bomen; het terugdringen van extensieve begrazing; de introductie van silvopastorale en boslandbouwsystemen (voor cacao); het planten van bossen op inactieve of aangetaste bosgebieden; het geven van prioriteit aan het toepassen van natuurlijke regeneratie van inheemse boomsoorten; herstel en instandhouding van ecosystemen en ecosysteemdiensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de synergie die ontstaat door klimaataanpassing en -mitigatie en waarbij speciale nadruk wordt gelegd op stroomgebiedbeheer en risicovermindering, zoals het behoud van de biologische diversiteit en beschermde gebieden.

Bronnen : website BCIE 15 december 2020 en Carta Bodan, 16 december 2020