Bezuinigingen Stedenband afgewend!

>> 14 november 2020

Op 11 november vergaderde de Groninger gemeenteraad over de begroting voor 2021. In die begroting waren plannen opgenomen om met ingang van 1 januari 2021 drie jaar lang € 30.000 te bezuinigen op het budget voor Stedenbanden en Mondiale Bewustwording. Hoewel het niet helemaal duidelijk was wat de taakstelling voor de organisaties die uit het budget gesubsidieerd worden, zou uitpakken, moesten we rekenen op een forse korting. Gevolg daarvan zou zijn geweest dat niet alleen het Hoofd Bureau in Groningen deels ontslagen zou worden, maar ook dat we met onze coördinatoren in San Carlos minder konden organiseren. Een verdrietig vooruitzicht dus.
De plannen waren eind vorig jaar al bekend en sindsdien hebben we ons ingezet om de gemeente en de raad te overtuigen van onze meerwaarde en te laten zien wat deze korting van bijna 25% voor ons zou betekenen. En we vonden een luisterend oor! Een aantal raadsfracties liet hun sympathie voor ons al blijken in de tweejaarlijkse gesprekken die wij voeren met de raad, maar natuurlijk moest ook deze raad de belangen afwegen voor de komende jaren; geen gemakkelijke opgave.
Uiteindelijk stelden GroenLinks, Student & Stad en de PvdA een amendement op en dienden die in. Tot onze grote vreugde werd het amendement met een klinkende meerderheid aangenomen: 34 stemmen voor, 10 stemmen tegen!
We zijn de raad en onze sympathisanten enorm dankbaar dat we ons mooie werk voort mogen zetten. Met nóg meer plezier en inzet gaan we dat doen. En volgend jaar, met zulk nieuws, is er extra reden om ons 35-jarig jubileum flink luister bij te zetten!