Crowdfunding voor muurschildering

>> 6 april 2022

Sinds 1994 prijkt er een heel bijzonder schilderwerk op het plein van buurtcentrum ’t Poortershoes in de Oosterpoort. Het verbeeldt de uniek en warme vriendschap tussen Groningen en San Carlos. Het werd destijds geschilderd door drie Sancarleense kunstenaars, die het werk met veel liefde hebben gemaakt. We schreven onlangs nog een prijsvraag uit om deze blikvanger een passende naam te geven en dat is La AmiSTAD (De Vriendschap) geworden.

In 2011 zag het werk er slecht uit. Weer en wind hadden er vat op gehad. In het kader van ons 25-jarig jubileum hebben we het toen gerestaureerd, maar hebben de kunstenaars die dat deden, het werk ook aangepast en er meer ‘Groningen’ in gestopt en dan met name een stukje Oosterpoort.

Anno 2022 is het werk wederom aangetast. Ondanks de speciale vernis hebben regen en wind hun sporen weer nagelaten en daarom is onze wens om het werk opnieuw te restaureren. Maar dat kost natuurlijk geld. We hebben ca. 1800 euro nodig.
Help je mee de opknapbeurt mogelijk te maken? Dat kan door een bijdrage over te maken op NL77INGB0000058095 t.n.v. Stedenband Groningen-San Carlos en onder vermelding van ‘restauratie muurschildering’.
Het kan ook via de bijgevoegde QRcode, maar dan gaat er wel een percentage naar het platform dat de donatiemodule beheert.

Samen maken we het mogelijk!