Forse bezuiniging op stedenbanden

>> 19 november 2019

De Gemeente Groningen bevindt zich in financieel zeer zwaar weer en heeft al haar begrotingsposten tegen het licht moeten houden om de financiële doelstellingen te behalen. Dit resulteerde in een begroting voor 2020 incl. plannen voor structurele bezuinigingen en hervormingen voor de jaren 2021-2023. Met een bezuinigingsopgave van ca. 3,5% zijn ook de stedenbanden San Carlos en Moermansk in het hervormingspakket terecht gekomen.
In 2020 lijkt ons nog geen grote bezuiniging ten deel te vallen, maar met ingang van 2021 is er een korting voorzien van in totaal € 30.000 op het totale budget van € 130.000 dat is gereserveerd voor ‘Stedenbanden en Mondiale Bewustwording’. Behalve de twee genoemde stedenbanden vallen onder dat budget ook het Vredes Informatiecentrum, Gered Gereedschap en Stichting Groningen-Jabalya.
Tijdens de raadsvergadering op 13 november, waar de begroting ter goedkeuring voorlag, werd door de VVD, PVV, SP, CDA en de Stadspartij een tegenbegroting ingediend. Daarin werd, naast vele andere onderwerpen, een voorstel gedaan om het gehele subsidiebedrag voor stedenbanden en mondiale bewustwording met ingang van 2020 te schrappen. Het voorstel werd gelukkig, met 30 stemmen tegen en 13 stemmen voor, verworpen.
Hoe de hervormingen er vanaf 2021 gaan uitzien, is nog niet bekend, maar de stedenbanden zullen allebei rekening moeten houden met het verlies van ongeveer een kwart van hun budget voor de noodzakelijke kosten; een forse aderlating die voor ons vermoedelijk ook gevolgen gaat hebben voor het dienstverband van de coördinator. Het bestuur zal zich de komende tijd gaan beraden op de toekomst. Zeker is dat we, ondanks de nu sombere vooruitzichten, de bijzondere band tussen Groningen en San Carlos zullen blijven koesteren, en we alles op alles blijven zetten om onze activiteiten en samenwerking kwalitatief hoog te houden