Het gezicht van de Stedenband

>> 27 maart 2018

De Stedenband…wie zijn dat nu eigenlijk? Veel vrijwilligers, stagiairs, projectpartners en andere enthousiaste betrokkenen maken de stedenband en zorgen voor verbinding tussen de beide steden. Via verschillende rubrieken in onze ¡Enlace! en oudere jaarverslagen gaven we deze ‘Stedenbanders’ een gezicht. Dat idee hebben we nieuw leven ingeblazen.
André Riemersma, student geneeskunde van de RUG (UMCG), trapt af: in een interview vertelt hij over zijn ervaringen als stagiair in San Carlos: https://jil.st/GezichtvandeStedenbandStagiair