Verslagen

De Stedenband publiceert jaarlijks haar Jaarverslag. Dat verschijnt altijd rond april.
Hier treft u jaarverslagen sinds 2013.

Een gedetailleerde Resultatenrekening en Balans van het meest recente jaarverslag kunt u vanaf half april vinden op onze ANBI-pagina.