Jaarstukken 2019 en ¡Enlace! online!

>> 23 maart 2020

Vanaf vandaag kunt u op onze site ons Jaarverslag lezen en de Jaarcijfers 2019 bekijken. De gedetailleerde resultatenrekening en balans, en de toelichting daarop zijn te vinden op onze ANBI-pagina. Daar is ook het verslag van de kascommissie te raadplegen.

De nieuwste ¡Enlace! hebben we ook zojuist gepubliceerd en staat geheel in het teken van ons microkredietproject. We zijn ontzettend trots op dit mooie project, dat door onze partner ASODELCO in San Carlos wordt uitgevoerd. Ondanks de moeilijke afgelopen jaren, zijn zij, en de vrouwen uit het project, in staat geweest om hun activiteiten te blijven uitvoeren. Daar hebben we grote bewondering voor!

We wensen u veel leesplezier!