Inhoudelijk Jaarverslag 2022 online!

>> 29 maart 2023

Vers van de pers: ons inhoudelijk Jaarverslag over 2022.

In het Jaarverslag aandacht voor alle ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen jaar, zowel in San Carlos als in Groningen.
Vanaf ongeveer half april zal ook het financiële jaarverslag op onze ANBI-pagina beschikbaar zijn.