Netwerk

De Stedenband is een netwerkorganisatie en maakt zelf ook deel uit van een (internationaal) netwerk. San Carlos heeft, naast Groningen, ook stedenbandrelaties met andere steden in Europa. Daarmee werken we nauw samen.
Elke twee jaar organiseren we met elkaar het Europees Overleg van zustersteden en -organisaties. Tijdens het overleg bespreken we de actuele stand van zaken en onderzoeken we waar en hoe we elkaar kunnen versterken en in welke activiteiten samenwerking mogelijk is. Zo dragen de steden Erlangen en Neurenberg bij aan ons sportproject en ondersteunen we met de gemeente Erlangen samen de belangenorganisatie voor LGBTI+ in San Carlos.

Het netwerk van de Stedenband bestaat uit veel verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, water en sanitatie of huiselijk geweld. Deze partnerschappen zijn voor ons van groot belang om onze doelstellingen te verwezenlijken en om nieuwe mogelijkheden in San Carlos en Groningen aan te kunnen boren. De Stedenband biedt op haar beurt een interessant en deskundig netwerk aan haar counterparts. Daarin is het belangrijk elkaar te blijven enthousiasmeren en te blijven voeden. Op die manier openen zich steeds nieuwe deuren en vergroten we de betrokkenheid in beide steden.