Privacyverklaring Stedenband

>> 23 mei 2018

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei a.s. van kracht is, zijn regels vastgelegd voor het waarborgen van privacy door organisaties.
Uiteraard gelden die ook voor de Stedenband. Op onze websitepagina’s ANBI en Contact kunt u onze privacyverklaring lezen.