Fair Design

Binnen het project Fair Design wordt de kennis van Groninger ontwerpers samengebracht met Sancarleense ambachten en materialen. De winst zit in het creëren van werkgelegenheid, het hergebruiken van afval, en het kunnen betrekken van Groningse ondernemers bij ontwikkelingssamenwerking. Om een fair én duurzaam product te ontwerpen voor de lokale én westerse markt.

De afgelopen jaren zijn er vanuit Groningen diverse ontwerpopdrachten gegeven aan lokale ambachtslieden met potentie. Door kritisch te zijn op de nieuwe producten die worden gemaakt en door goed te communiceren, hebben wij het niveau een behoorlijk stuk omhoog weten te schroeven, naar lokaal goed verkoopbare producten. Door de uitkomsten van marktonderzoek door scholieren en studenten te implementeren, weten we de consument ter plaatste, die veelal toerist is, beter te bereiken.

Al onze projecten staat in het teken van kwaliteitsverbetering van de ambachtelijke producten die ter plaatse worden geproduceerd, waardoor we in de toekomst kunnen werken naar het niveau van de Westerse markt en daarmee mogelijkheden tot exportproducten creëren. We willen in de nabije toekomst optimaal gebruik gaan maken van aanwezige kennis in het land zelf. Wij zien geweldige kansen op het gebied van het delen van ambacht; er is veel talent aanwezig en we zien mogelijkheden in het uitwisselen van ervaring en kennis.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in dit project. Door zichtbare veranderingen in het klimaat, flora en fauna realiseren we ons steeds beter dat duurzame productie een must is. Ons uitgangspunt is om te werken met lokale, natuurlijke en duurzame materialen of gebruik te maken van recycling. Door de nieuwe generatie techneuten te betrekken bij onze projecten zijn we in staat om low-tech productieoplossingen te bieden. De kennis van Groningse ondernemers en overheid speelt hierbij een belangrijke rol.