Gezondheidszorg

Al sinds het prille begin van de Stedenband is het gezondheidszorg een hoofdthema geweest. Zo werden er in samenwerking met de Hanzehogeschool studenten Verpleegkunde en later Voeding & Diëtetiek uitgezonden naar San Carlos. Zij liepen stage in de gezondheidszorginstellingen, ontwikkelden folders over bijvoorbeeld gezonde en gevarieerde voeding en borstvoeding, deden onderzoek naar het dieet van patiënten met diabetes mellitus in het ziekenhuis, gaven workshops over wecken en inmaken of onderzochten de voedselbereiding bij eetkraampjes op de markt.
De Stedenband was daarnaast actief in een Voedingsproject, waarbij vrouwen werden opgeleid om voorlichting te geven over gezonde voeding, voedselbereiding en het aanleggen en onderhouden van moestuinen.

Ook op het gebied van moeder- en kindzorg is de Stedenband actief geweest. Zo werd er samengewerkt met SONIGOB, de beroepsgroep in Nicaragua, en werd er door twee gynaecologen (Leeuwarden en Assen) training  gegeven aan gezondheidszorgpersoneel dat betrokken is bij bevallingen over hoe te handelen bij acute situaties tijdens de bevalling.

Coschappen
In het coschappenprogramma werken we samen met het UMCG, het ziekenhuis Luis Felipe Moncada en de gezondheidscentra in en rond San Carlos. Studenten geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen stage lopen in San Carlos op verschillende gebieden:

  1. sociale geneeskunde
  2. tropengeneeskunde
  3. een combinatie van sociale en tropengeneeskunde

Sinds de start eind 2010 zijn er al meer dan 50 studenten geweest die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Sinds het uitbreken van de sociopolitieke crisis in Nicaragua, ligt het coschappenprogramma voorlopig stil, omdat we de veiligheid van de studenten niet kunnen garanderen. Zodra de situatie zich hier weer voor leent, zullen we dit traject weer opstarten.
Voor informatie en mogelijkheden kun je contact opnemen met de Stedenband.