Huiselijk Geweld

‘Wat achter de voordeur gebeurt, is privé!’
Een terecht uitgangspunt in de samenleving, ook in San Carlos. Echter achter een aantal voordeuren gebeuren zaken die niet gezond zijn: lichamelijk geweld, seksueel misbruik, vernedering. In San Carlos is de grote wens om aan dit zeer ongewenste gedrag meer gestructureerde aandacht te geven, zodat slachtoffers en daders hulp kunnen krijgen en het huiselijk geweld op tijd herkend en gestopt kan worden.

Binnen de stedenband wordt met een werkgroep waarin Politie Noord-Nederland, ‘t Kopland en de GGD zitten, nagedacht hoe we dit precaire thema kunnen aanpakken in San Carlos, daarbij rekening houdend met de uiteenlopende wensen van verschillende instellingen uit San Carlos en passend in de Sancarleense realiteit. Voorlichting aan de bevolking en herkenning van signalen zijn belangrijke onderdelen van de aanpak die we willen ondersteunen.

De komende periode gaan we aan de slag om te zoeken naar de juiste partners in San Carlos om alle wensen vorm te kunnen geven. Mogelijk zullen we hierbij samen gaan werken met één van de Duitse zustersteden van San Carlos.