Kunst & Cultuur

Op het gebied van Kunst & Cultuur heeft de Stedenband geen vaste agenda.

Kunst als thema is soms wat omstreden. De vaak gehoorde kritiek is dat veel Nicaraguanen aan het eind van de dag niet eens voldoende geld hebben om hun gezin eten te geven. Waarom zou je dan bezig zijn met zoiets ‘verhevens’ als kunst?
De Stedenband deelt die mening niet. Wij vinden kunst juist een prachtige vorm om de rijkdom van Nicaragua en haar volk te laten zien. Het delen van kennis op dat gebied is niet alleen leerzaam, maar vooral ook heel leuk en aantrekkelijk, dat hebben de muurschilderbrigades en kunstworkshops van de afgelopen jaren wel bewezen.
In Nicaragua zelf speelt kunst ook een belangrijke rol. We zien dat bijvoorbeeld weerspiegeld in de eeuwenlange traditie van het muurschilderen, het houtsnijambacht en de primitieve schilderkunst op de eilandengroep Solentiname, de vele muzikanten die het land telt, het diverse theater en de poëzie. In Nicaragua is er zelfs een spreekwoord dat zegt: Hier is iedereen dichter tot het tegendeel bewezen is.

Muurschilderbrigades

Op verschillende locaties (scholen, buurthuizen) in Groningen zijn er, in samenwerking met Nicaraguaanse kunstenaars, muurschilderingen gemaakt.
Voor kinderen is dit een bijzondere manier om te leren samenwerken in een groter geheel en te leren van en over andere culturen.
We hebben contacten met Nicaraguaanse schilders in Nederland, met wie we een dergelijk project ook voor uw organisatie kunnen opzetten. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Cineragua

Cineragua is een filmvoorstelling waar films uit of over Nicaragua worden vertoond. Op deze manier willen we een breed publiek kennis laten maken met Nicaragua en haar inwoners. Voorwaarde is wel dat de film van goede kwaliteit is. Lukt het niet een goede film te vinden, dan slaan we een editie over.

Exposities

Door de jaren heen hebben we diverse exposities georganiseerd, zowel van schilderkunst, drukkunst als fotografie. De meest recente expositie vond in 2019 plaats: Nicaranima/Nicaranimus, een tentoonstelling over gender, rolpatronen en LGBTI+.