Microkrediet

In 2010 startte de Stedenband met het project Microkrediet voor Plattelandsvrouwen. Aanleiding hiervoor was een gulle donatie van iemand uit onze achterban. We zouden vijf jaar lang een bedrag van € 7000 per jaar ontvangen om een revolverend kredietsysteem re realiseren in San Carlos.
De doelgroep waren (alleenstaande) vrouwen in de plattelandsgebieden van de Gemeente San Carlos die nauwelijks een inkomen hadden en graag hun bedrijfje wilden uitbouwen of een bedrijfje wilden opstarten.

Het project is gestart in samenwerking met de Gemeente San Carlos en werd ontwikkeld naar voorbeeld van het door hen beheerde kredietprogramma Usura Cero, een fonds waarbij de kredietnemers geen rente hoefden te betalen. Ons kredietprogramma bevatte wel een rente, nl. van 6% per jaar. Een getal dat nog steeds ver onder de gangbare kredieten in Nicaragua lag. De looptijd van een krediet betrof een jaar.

In deze constructie hebben we het project twee jaar uitgevoerd. De vrouwen die een krediet ontvingen waren allen enthousiast en sommigen slaagden er in echt hun bedrijfje op de kaart te zetten en er een regulier, zij het bescheiden, inkomen uit te verwerven.
Door omstandigheden lukte het de Gemeente echter niet om op goede wijze te zorgen voor projectverantwoordingen en besloten we een andere uitvoerder te zoeken. Dat bleek een hele klus, waardoor het project twee jaar heeft stil gelegen.

In oktober 2015 tekenden we tot onze grote vreugde een overeenkomst met ASODELCO, een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) in San Carlos waarmee we eerder hadden samengewerkt en die ervaring heeft met Europese partners èn kredietverstrekking in de plattelandsgebieden.
In februari 2016 heeft ASODELCO de eerste kredieten verstrekt, onder de projectnaam Emprende Mujer.
In de nieuwe constructie betalen de vrouwen een rentepercentage van 8%.

ASODELCO maakt gebruik van een onderpand en het systeem van ‘groepssolidariteit’. Een groep vrouwen is op die manier verantwoordelijk voor het terugbetalen van het krediet plus de rente. In de gevallen waarbij een onderpand niet mogelijk is, wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing.

Er zijn kredieten verstrekt aan de volgende bedrijven:

  1. Winkels aan huis, zoals pulperías (winkeltjes waar allerhande producten worden verkocht), fritangas (gefrituurd eten), kleermakerijen of apotheken.
  2. Productie van basisgranen, wortel- en knolgewassen
  3. Kleinveehouderij (bijv. varkens)

Sinds de start van het project zijn er meer dan 235 kredieten toegekend aan meer dan 150 vrouwen.

Op onze pagina verhalen kunt u een interview lezen met één van de kredietneemsters.