Onderwijs

De Stedenband heeft gedurende haar gehele geschiedenis op verschillende manieren aandacht gehad voor onderwijs, lopend van initiatieven op basisscholen tot gastlessen en (maatschappelijke) stages. We ondersteunden kleine projecten, zoals de aanleg van kranen en een watertank, of de bouw van een extra lokaal op één van de scholen in San Carlos. Studenten van verschillende sportopleidingen ontwikkelden sportlessen en spellenboeken voor de basisscholen in onze zusterstad.
In Groningen werden er gastlessen gegeven, muurschilderbrigades georganiseerd, verzorgden we een kunstproject (poëzie en drukwerk), een les voor een ‘atelier andere culturen’ op het Zernike Montessori en een Nicaragua-week op de International School van het Maartenscollege.

Lespakket
Voor de Groninger basisscholen hebben we een prachtig lespakket ontwikkeld, onder leiding van een docente uit het basisonderwijs. Het pakket kan zowel door  gastdocenten van de Stedenband als door de eigen leerkracht worden gebruikt. Een combinatie van de twee is ook mogelijk.
Het pakket voldoet aan de eisen gesteld in Den Haag.
Heeft u interesse in dit lespakket? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Burgerschapscarrousel
Sinds 2017 biedt de Stedenband ook een workshop aan in de burgerschapscarrousel van het Alfa College in Groningen, onder de titel ‘Lost in Translation’. Onderwerp van de workshop is ‘interculturele communicatie’.

Worldschool
In het schooljaar 2018/2019 hebben we voor het eerst samengewerkt met het programma Worldschool. In dat programma krijgen leerlingen van middelbare scholen de mogelijkheid aan de slag te gaan met een echte praktijkopdracht van een (internationale) organisatie in Nederland in het kader van hun profielwerkstuk.
Met onze Fair Design opdracht zijn twee leerlinggroepen aan de slag gegaan. Zij presenteerden hun resultaten in 2019. Op basis van de ervaringen heeft Worldschool ons gevraagd te blijven samenwerken. Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 hebben we verschillende opdrachten uitgezet voor microkrediet, gezondheidszorg, fondsenwerving in het kader van het sportproject, en een vervolgopdracht voor Fair Design.