Sport

Sport voor een betere leefstijl

Met de stage van Willem Oosting in 2007 in San Carlos ging bij de Stedenband het Sportproject van start. Willem inventariseerde de situatie op het gebied van sport in de gemeente op scholen en buurten en formuleerde in samenwerking met San Carlos en de Stedenband een sportproject. Het project was een strategisch plan voor de ontwikkeling van sport voor kinderen en jongeren in San Carlos. Achterliggende gedachte daarbij was het bieden van een gezonde en sportieve leefstijl (bijvoorbeeld door het terugdringen van drugsgebruik), het creëren van eigenwaarde en leren competitief te zijn.

Door de jaren heen heeft het sportproject zich verder ontwikkeld en tegenwoordig werkt de Stedenband samen met zowel de lokale coördinatoren in San Carlos als met de overige Europese zustersteden van San Carlos om de continuïteit van de projecten te bevorderen. Daarbij houdt Groningen de leiding en staan onze vier pijlers centraal om zo de oorspronkelijke doelstellingen van het sportproject na te kunnen blijven streven: zowel de kinderen als jongeren rondom San Carlos een veilige, gezonde en sportieve leefstijl bieden.

Zwemlessen

San Carlos ligt zowel aan het Meer van Nicaragua als aan de monding van de rivier San Juan waardoor de bevolking omringd wordt door water. De Sancarlenen leven niet alleen áán het water maar ook met en op het water. Ze wassen zich zelf en de kleding in de rivier en dagelijks gaan er vele bootjes het meer op voor de visvangst. Zwemmen is dus duidelijk meer dan alleen sport en ontspanning, het is echt een levensbehoefte.

Het belang van zwemlessen werd al enkele jaren geleden ingezien door een aantal sportstagiairs, die de Stedenband in samenwerking met Stichting ISOP uitzond naar San Carlos. Zij ontwikkelden een serie zwemlessen inclusief diploma. Het was een groot succes!
Doordat de studenten logischerwijs ook weer terug gingen naar Nederland was het niet mogelijk om een duurzaam programma op te zetten. Maar de wens om zwemles te krijgen, bleef springlevend bij de kinderen van San Carlos.
Vandaar dat we in 2015 een pilot hebben uitgevoerd met onze sportcoördinator Luis Orozco: een groep basisschoolleerlingen kreeg een vernieuwde zwemcursus aangeboden, die ook werd afgesloten met een diploma. Dit was zo’n succes, dat we in 2016 van start zijn gegaan met een structureel zwemprogramma. In totaal kregen dat jaar 60 basisschoolleerlingen zwemlessen. Het geld hiervoor werd bijeengebracht door het Groningse publiek en ook zusterstad Nürnberg (Duitsland) droeg hier destijds aan bij.
In de jaren daarna hebben we het zwemprogramma voortgezet. In 2017 organiseerden we één zwemcursus voor 30 leerlingen, maar daarna lukte het steeds om twee zwemcursussen per jaar aan te bieden voor elk 30 leerlingen. Zo krijgen jaarlijks 60 kinderen zwemlessen die afgesloten worden met een diploma.
Het succes van het sportproject, en met name de zwemlessen, is ook opgemerkt door de andere Europese zustersteden van San Carlos, en sinds het Europees overleg van april 2019 in Groningen werken we ook in dat verband samen. In 2019 steunen de steden Nürnberg en Erlangen ons sportproject, waardoor we onze plannen steeds beter kunnen verduurzamen. Groningen blijft de kartrekker van het project.

 4 Mijl

Bij Groningen en sport denk je al snel aan de 4 Mijl. Als Stedenband mogen we uiteraard niet ontbreken bij dit fantastische evenement. Sterker nog, het meelopen met 10 enthousiaste sportievelingen is jaarlijks weer een hoogtepunt! Het jaarlijks wisselende Stedenbandteam laat zich sponsoren voor hun deelname.  Gemiddeld levert dit ca. €700 op! De gelden worden gebruikt om het volgende jaar de 4 Mijl van San Carlos mogelijk te maken, die altijd rond 1 juni wordt georganiseerd. Bewegen wordt onder de jeugd van San Carlos op deze manier goed gestimuleerd. Omdat we jaarlijks meer geld ophalen dan ter plaatse nodig is voor dit evenement wordt het overgebleven bedrag gebruikt voor de andere onderdelen van het sportproject.

Buitenschoolse sportactiviteiten

Naast de bovengenoemde sporten worden er regelmatig andere activiteiten in San Carlos georganiseerd, zoals volleybal- of basketbal- en zaalvoetbaltoernooien in de sporthal. Waar mogelijk steunen we deze initiatieven. Verder denken we actief mee aan het verder ontwikkelen van sport en sportfaciliteiten in San Carlos.

Voetballen

Behalve voetbal voor de jeugd via de buitenschoolse activiteiten, steunen we, sinds 2004, ook voetbal voor volwassen middels het team FC Groningen San Carlos. Het team doet mee aan verschillende toernooien die door het jaar heen worden georganiseerd. De teams van zustersteden Erlangen en Nürnberg zijn daarbij geduchte tegenstanders.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Dat vinden we geweldig!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0000 0580 95 t.n.v. Stedenband Groningen-San Carlos o.v.v. ‘sportproject’.