Water

De afgelopen jaren zijn partners in Groningen actief geweest op het gebied van waterbeheer. Met een Europese subsidie wist een van de Groningse waterschappen een succesvol project vorm te geven. Op het gebied van drinkwater(zuivering) speelde Waterbedrijf Groningen een rol.

Het meest recente project waar de Stedenband aan bijdroeg, was een drinkwaterproject in de plattelandsgemeenschap Caracito. Er was daar al een natuurlijke bron aanwezig, maar deze moest beschermd en schoongehouden worden om de gemeenschap van veilig drinkwater te voorzien.
Samen met andere Europese zustersteden van San Carlos, partners in binnen- en buitenland, én de lokale bevolking van Caracito is er een drinkwatersysteem aangelegd, dat eind 2018 officieel in gebruik werd genomen.