ANBI

De Stedenband is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift aan de Stedenband mag aftrekken (van het belastbaar inkomen) in uw aangifte inkomstenbelasting.

Giften/donaties
Een gift kan zijn:
een gewone gift (deze heeft bij de aftrek een drempel en een maximum) of
een periodieke gift (deze heeft geen drempel of maximum).

Zie ook : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Mocht u kiezen voor een periodieke gift, dan kunt u het formulier op bovengenoemde pagina gebruiken en door ons en uzelf (laten) invullen.

Andere mogelijkheden voor doneren kunt u vinden op onze donateurspagina.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI’s om bepaalde informatie op de website te hebben staan. Sinds 1 januari 2021 moeten ANBI’s een verplicht publicatieformulier van de Belastingdienst invullen om de informatie te delen. Hieronder treft u alle ANBI-relevante informatie met betrekking tot de Stedenband.

Algemene informatie
Officiële naam van de ANBI: Stichting Stedenband Groningen-San Carlos
Fiscaal nummer (RSIN): 0079.97.383

Via de volgende link kunt u het verplichte ANBI formulier 2022 lezen.
Contactgegevens kunt u vinden via deze link.
De specifieke samenstelling van het bestuur kunt u hier vinden.

Visie Stedenband
In het document De huidige en toekomstige rol van Stedenband Groningen-San Carlos leest u over de visie en meerwaarde van Stedenband Groningen-San Carlos.
Klik hier voor de doelstellingen en missie.

Jaarverslag en jaarcijfers
Elk jaar legt de Stedenband verantwoording af via het Jaarverslag en de Jaarcijfers aan de subsidiegever (Gemeente Groningen).

Resultatenrekening en balans Stedenband San Carlos 2022
Toelichting jaarcijfers 2022 Stedenband San Carlos
Verslag Kascommissie Stedenband San Carlos 2022
Jaarverslag 2022

Privacyverklaring (wet AVG)
Privacyverklaring Stedenband Groningen-San Carlos