Missie en doel

Missie

De Stedenband Groningen – San Carlos biedt, als intermediair, partners uit Groningen en San Carlos de mogelijkheid projecten te ontwikkelen en uit te voeren die gericht zijn op het creëren van een duurzame en eerlijke samenleving in beide steden.

Doelstellingen

  1. Het organiseren en stimuleren van (kennis)uitwisseling tussen Groningers en Sancarlenen.
  2. Het creëren van een interculturele context waarin actief mondiaal burgerschap wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd.