Wat is de Stedenband

Stedenband Groningen-San Carlos is een non-profitorganisatie die, namens de Gemeente Groningen, de samenwerkingsrelatie tussen de steden Groningen (Nederland) en San Carlos (Nicaragua) onderhoudt. De Stedenband wil de omstandigheden waarin de bevolking van San Carlos leeft verbeteren en we kijken hierbij verder dan onze grenzen.

We geloven dat we meer kunnen dan alleen behulpzaam zijn in San Carlos en slaan hierbij een brug tussen ontwikkelingssamenwerking en het delen van kennis. Het organiseren en stimuleren van (kennis)uitwisseling tussen Groningers en Sancarlenen draagt bij aan het creëren van een interculturele context waarin actief mondiaal burgerschap wordt mogelijk gemaakt.

De Stedenband biedt partners een interessant internationaal netwerk en als netwerkorganisatie bemiddelen we bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. De activiteiten en projecten van de Stedenband zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame en eerlijke samenleving, zowel in San Carlos als in Groningen.

Bekijk onze film

Ontstaan

De Stedenband is ontstaan uit het Nicaragua Komitee en voortgekomen uit de solidariteitsbeweging die begin jaren ’80 in Nederland op gang kwam. Nicaragua werd voor die tijd jarenlang geregeerd door de dictatorfamilie Somoza. Nadat de dictatuur ten val werd gebracht kwam het Sandinistische Bevrijdingfront aan de macht. De Sandinisten wilden een nieuwe rechtvaardige samenleving opbouwen en belangrijke speerpunten hiervoor waren het aanbieden van gratis onderwijs en gezondheidszorg. Het beleid van de regering wekte in Europa veel sympathie op en de solidariteitsbeweging was geboren.

Men wilde niet alleen solidair zijn, maar ook een concrete bijdrage leveren aan de opbouw van Nicaragua. Groningen kreeg via het Komitee contact met San Carlos en na de bezoeken van de burgemeesters van beide steden aan elkaars stad werd op 1 oktober 1986 de Stedenband officieel. In 1990 besloot de gemeente de Stedenband onder te brengen in een zelfstandige stichting. Dit zijn we nog steeds. De Stedenband is er voor iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, politieke of religieuze overtuiging.

Nu

Bij de Stedenband geloven we dat we verder moeten kijken dan onze grenzen. We willen de omstandigheden waarin de bevolking van San Carlos leeft verbeteren en zien hierbij de mogelijkheid om een brug te slaan tussen ontwikkelingssamenwerking en het delen van kennis. Het biedt de kans om, vanuit verschillende culturele achtergronden, tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. De Stedenband kan hierdoor meer dan alleen behulpzaam zijn in San Carlos.

De Stedenband wil grensverleggend verbinden.