Werkwijze

Onze aanpak

De Stedenband fungeert als makelaar tussen samenwerkingspartners in Groningen en San Carlos. De organisatie is politiek en levensbeschouwelijk neutraal en heeft geen winstoogmerk. We werken vanuit het principe van gelijkwaardigheid tussen de partners in zowel Nederland als Nicaragua. Als netwerkorganisatie bemiddelen we bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten die gericht zijn op het creëren van een duurzame en eerlijke samenleving in beide steden.

Onze projecten zijn altijd vraaggestuurd en deze vraag kan zowel uit Groningen als San Carlos komen. Bij de Stedenband gaan we uit van de kennis, expertise en kracht van ons netwerk in beide landen. Dit betekent dat elk thema, dat door ons netwerk of potentieel netwerk wordt aangeboden, relevant is. Om die reden kiest de Stedenband ervoor om zonder vooraf gedefinieerde thema’s te werken.

Zodra een samenwerking tot stand komt, sluiten de Stedenband en de counterpart een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan de uitgangspunten voor de samenwerking, de werkwijze en de dienstverlening die de Stedenband aan de counterpart biedt, vermeld. Jaarlijks wordt de samenwerking, inhoudelijk en financieel, geëvalueerd en wordt besloten over de voortzetting van de samenwerking.

Wat we doen

Gebleken is dat samenwerking, persoonlijke betrokkenheid, contacten en vriendschap een solide basis vormen voor het in gang brengen van ontwikkeling. De Stedenband wil de omstandigheden waarin de bevolking van San Carlos leeft verbeteren. De band met onze zusterstad maakt het mogelijk om ontwikkelingssamenwerking te combineren met het uitwisselen van kennis tussen Groningers en Sancarlenen.
Door grensverleggend [te] verbinden draagt de Stedenband bij aan het creëren van een duurzame en eerlijke samenleving, zowel in Groningen als in San Carlos. Deze toekomst kunnen en willen we niet alleen maken. De band met onze zusterstad maakt het mogelijk om het beste van Groningen te combineren met het beste van San Carlos. Op deze manier wordt kennis uit beide landen gedeeld en kan de Stedenband hulp bieden waar dit nodig is.

Een klein greep uit onze projecten:

Mensenrechten: huiselijk geweld komt niet alleen veelvuldig voor in Nicaragua, maar ook in Groningen. Bij de uitgebreide aanpak van huiselijk en seksueel geweld in San Carlos zijn vele professionals betrokken. De Stedenband kan hierdoor meer dan alleen hulp bieden en kennis brengen. We kunnen veel leren van de Nicaraguaanse aanpak bij het terugdringen en de preventie van huiselijk geweld in Groningen.

Sport: het sportproject is een strategisch plan voor de ontwikkeling van sport voor kinderen en jongeren in San Carlos. Achterliggende gedachte is het terugdringen van drugsgebruik, het creëren van eigenwaarde bij jongeren en het stimuleren van een gezonde en sportieve leefstijl. Het project omvat de bouw van sportvoorzieningen, het ontwikkelen van sportactiviteiten en het geven van workshops aan jongeren over drugs, soa’s en een gezonde leefstijl.

Water: water is een van de eerste levensbehoeften van de mens. Hygiëne en een hoge (drink)waterkwaliteit dragen bij aan de verbetering van de volksgezondheid. Vanwege de specifieke waterkennis doet het buitenland steeds vaker een beroep op de Nederlandse waterschappen en waterbedrijven. In het kader van de Stedenband werken het waterschap Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen aan de ontwikkeling van goed waterbeheer en veilig drinkwater in San Carlos.

Kennis: we zijn constant bezig met het bevorderen van kennisuitwisseling tussen Groningers en Sancarlenen. Jaarlijks worden coschappers uitgezonden naar San Carlos en bieden we studenten de mogelijkheid om stage te lopen, zowel op het kantoor in Groningen als in San Carlos. Daarnaast bieden we vrijwilligerswerk aan om actief mondiaal burgerschap te stimuleren en begrip te kweken voor elkaars cultuur en samenleving.

Waar we werken

De Stedenband Groningen – San Carlos is werkzaam in Nederland en Nicaragua.
Zoals de naam doet vermoeden zijn we hoofdzakelijk actief in de steden Groningen en San Carlos. We willen de omstandigheden waarin de bevolking van San Carlos leeft verbeteren en de band met onze zusterstad maakt het mogelijk om hulp te combineren met het uitwisselen van kennis tussen Groningers en Sancarlenen. Groningen ligt op meer dan 9000 km afstand van Nicaragua, maar dankzij de Stedenband is Groningen in dat deel van de wereld een begrip geworden. De dialoog is tot stand gekomen en er zijn nog heel veel mogelijkheden om samen te werken.

political-map-of-nicaragua
San Carlos ligt in het Zuiden, vlak bij de grens met Costa Rica