Fetzen de Groot

Portefeuillehouder Mensenrechten

Fetzen de Groot heeft de portefeuille Mensenrechten. Hij is van origine verpleegkundige en heeft Andragogiek gestudeerd. Fetzen werkt sinds 1999 bij de noordelijke GGD’en en coördineert daar het thema seksuele gezondheid. Hij voelt zich als een vis in het water bij lastige, normatieve onderwerpen en gelooft in het principe van contact maken met de doelgroep waarvoor je werkt. Van daaruit met elkaar komen tot de meest haalbare. Tel je zegeningen!

Fetzen heeft een aantal projecten in Afrika begeleid op het terrein van soa/HIVpreventie.

‘Mijn nieuwsgierigheid naar Zuid-Amerika kan ik door mijn vrijwilligerswerk voor de Stedenband bevredigen. Tegelijk is het onderwerp ‘mensenrechten’ een thema dat per definitie vanuit de bevolking moet komen. Ook de oplossingen. Hiervoor zullen we echt contact moeten maken met de bevolking.’