Hub Hermans

Voorzitter

Hub Hermans is emeritus hoogleraar Romaanse Talen en Culturen van de RuG. Zijn aandachtsgebieden zijn de moderne cultuur en literatuur van de Romaanse landen, maar in het bijzonder van Spanje en Latijns Amerika, zoals de periode van de Spaanse Burgeroorlog, de Spaanstalige film, de kunst en cultuur van de Hispanics in de VS en de eigentijdse Latijns Amerikaanse roman. Daarnaast is hij ook op het bestuurlijke gebied actief geweest: zo was hij onder andere Decaan van de Faculteit der Letteren en Directeur van het Mexico Studiecentrum. Tussendoor heeft hij altijd een grote betrokkenheid gevoeld bij de politieke veranderingen in Spanje en Latijns Amerika. Vandaar dan ook dat hij, toen hem na zijn pensionering gevraagd werd om voorzitter te worden van de Stedenband Groningen-San Carlos, niet lang heeft hoeven twijfelen:

‘Stedenbanden lijken misschien erfenissen van lang vervlogen tijden, maar de Stedenband Groningen-San Carlos is vooral gericht op de toekomst. Stedenbanden laten zien hoe burgers met uiteenlopende culturele, economische (enz.) achtergronden, begrip voor elkaar ontwikkelen en samen willen werken aan de verbetering van hun bestaan’.

‘De stad Groningen wil de aantrekkelijkheid aantonen van Groningen als City of Talent, als kennisstad op het gebied van energie, duurzaamheid en healthy ageing. Dat kan door zich te focussen op strategische plaatsen, om zo op korte termijn studenten en investeerders aan te trekken, maar dat kan ook door op bepaalde plaatsen die kennis uit te dragen en toe te passen, om zo ook op wat langere termijn te kunnen bogen op de realisatie van samenwerkingsprojecten die de wereld een beetje hebben helpen te verbeteren. Vooral aan dat laatste wil de Stedenband Groningen-San Carlos graag een bijdrage leveren’.