Muriël Duindam

Coördinator/Hoofd Bureau

Muriël Duindam studeerde Romaanse Talen en Culturen in Groningen en raakte in 1996 betrokken bij de Stedenband als tolk en begeleidster van een Nicaraguaanse delegatie tijdens het Europees Overleg dat in Groningen werd gehouden. Als vrijwilliger mocht Muriël enkele jaren later mee naar Nicaragua om te tolken tijdens een conferentie waar alle Nederlandse Stedenbanden met Nicaragua bijeen kwamen. Sinds 1999 vervult Muriël de rol van coördinator. In haar tijd bij de Stedenband heeft ze veel zien veranderen. De Stedenband wordt steeds aantrekkelijker voor (jonge) nieuwe vrijwilligers, organisaties in de stad en studenten die ervaring willen opdoen. Door persoonlijk contact brengt Muriël met de Stedenband uitwisseling op allerlei terreinen tot stand.

‘Je weet met en voor wie je het doet, omdat we rechtstreeks contact hebben met de Sancarlenen. De relatie tussen de beide steden en vooral hun inwoners is heel bijzonder. Door de nauwe band lukt het ons echt te verbinden en resultaten te behalen.’