Piet Poelsma

Penningmeester

Piet Poelsma heeft de afgelopen jaren gewerkt als Hoofd Financiën bij de Regionale Omroep van Groningen, RTV Noord.

Nu Piet met vervroegd pensioen is, heeft hij voldoende energie, tijd, kennis en ervaring om zich middels vrijwilligerswerk in te zetten voor een maatschappelijk doel.

Toen Piet via zijn netwerk gevraagd werd om penningmeester te worden van de Stedenband Groningen-San Carlos hoefde hij, na kennismaking met het team, daar niet lang over na te denken.

‘Meewerken aan de verbeteringen van de leefomstandigheden van medemensen in Nicaragua en kleinschalige ontwikkelingssamenwerking, daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’