Reint Huizenga

Portefeuillehouder Onderwijs & Stages

Reint heeft gewerkt bij de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit van Groningen en bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als onderzoeker/labhoofd bij de onderafdeling Leverziekten, als coördinator Coschappen en Keuzeonderwijs en de laatste 10 jaar tot zijn pensionering op 1 mei 2015 als coördinator Internationalisering.
In deze functie was hij verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten voor de studierichtingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. Tevens was hij medeverantwoordelijk voor het afsluiten van overeenkomsten en contracten met instellingen buiten Nederland. Zo stond hij aan de basis van de overeenkomst tussen de Stedenband, Gemeente Groningen en het UMCG voor het volgen van (klinische) stages in San Carlos en omgeving.

Via zijn werk heeft hij veel landen, steden en instellingen bezocht. Begin 2014 heeft hij een reis met de Stedenband naar San Carlos gemaakt om zich een indruk te vormen van de mogelijkheden voor het volgen van stages en uitbreiding ervan.

Reint is op 1 oktober 2016  bij de Stedenband begonnen en heeft portefeuille Onderwijs en Stages.

‘San Carlos was een welkome aanvulling is op het palet van stagemogelijkheden en vaardigheden voor (geneeskunde)studenten, die in Nederland niet aanwezig zijn. Instellingen kunnen veel van elkaar leren en internationaal alleen maar een meerwaarde voor elkaar hebben. Kennisuitwisselingen zijn in deze essentieel en kunnen voor vele andere opleidingen en studierichtingen van toepassing zijn en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in één van de armste landen van Midden-Amerika.’