Robert Lensink

Portefeuillehouder Microkrediet

Robert Lensink is hoogleraar Financiering en Financiële Markten aan de Universiteit van Groningen. Hij is tevens verbonden aan de Wageningen Universiteit als hoogleraar Financiering en Ontwikkeling. Robert is gespecialiseerd in economie voor ontwikkelingslanden, met een sterke nadruk op microfinanciering in de brede zin. Als wetenschapper onderzoekt hij o.a. of interventies in ontwikkelingslanden  (zoals interventies door microfinancieringsinstellingen) effectief zijn. Hij heeft ervaring in veldonderzoek in een groot aantal landen in Afrika (o.a. Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Sierra-Leone, Tanzania, en Oeganda), Azië (India, Vietnam), en Latijns Amerika (Bolivia, Chili en Mexico).
Naast het doen van onderzoek  geeft hij onderwijs in vakken zoals ‘Development Economics’; ‘Finance and Development’, en ‘Experiments in Developing Countries’. Ook begeleidt hij een ruime groep van promovendi, waaronder meerderen uit Afrika, Azië en/of Latijns Amerika.
Robert heeft ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als vakgroepsvoorzitter en directeur van een onderzoeksinstituut binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
‘Ik ben altijd erg betrokken geweest bij politieke veranderingen in Afrika en Latijns-Amerika: zo was is voor een lange periode actief in de anti-apartheidsbeweging in Nederland, en (in de 70er jaren) in Nicaragua werkgroepen.’