Simone Larabi

Simone Larabi (voorheen Vermaning) studeerde af als interieurarchitect en heeft een eigen bedrijf waarmee ze interieuradvies geeft en diverse producten ontwerpt. Het was haar voorliefde voor natuurlijke, duurzame en eerlijke materialen die haar in 2011 in San Carlos bracht. De inspiratie die Simone toen heeft opgedaan wordt binnen de portefeuille Fair Design omgezet in projecten waarin de kennis van Groninger ontwerpers wordt samengebracht met Sancarleense ambachten en materialen. De winst zit in het creëren van werkgelegenheid, het hergebruiken van afval en het kunnen betrekken van Groningse ondernemers bij ontwikkelingssamenwerking.

‘Bij de Stedenband komen we samen tot nieuwe producten, kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering, voor een betere toekomst.’