Voorgenomen opheffing Stichting Stedenband Groningen-San Carlos

>> 7 juni 2023

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de stichting het besluit genomen om met ingang van 31 december 2023 de stichting op te heffen. De omstandigheden in Nicaragua maken het voor ons moeilijk om op de gebruikelijke wijze ons werk te doen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het grootste deel van de projecten noodgedwongen zijn stopgezet.
Ook in Groningen zien we de interesse in ons werk afnemen. Dat vinden we ongelooflijk jammer en maakt het ook lastig om verder te bouwen aan de toekomst.
In deze brief licht het bestuur het verdrietige besluit toe.

We danken iedereen die een bijdrage in welke vorm dan ook heeft geleverd aan deze bijzondere vriendschapsband. Zonder de jarenlange inzet van vele vrijwilligers, partners, docenten, tolken, begeleiders, donateurs, sponsoren, gastgezinnen en medewerkers was dit niet mogelijk geweest!